KlAAR VOOR HET SOCIAL MEDIA DIEET BOOTCAMP?☑️ Je telefoongebruik met 50% verminderen.
☑️ Je concentratieboog met 200% verhogen.
☑️ Je komt in dieper contact met je naasten.

Find Your Balance Point

Je doelen opschrijven is één ding, ze op de juiste manier opschrijven is een tweede. ‘Rijk worden’, is een onmogelijk doel om veel verschillende redenen, zo kun je het noch eenduidig controleren, noch daadwerkelijk behalen. Gebaseerd op zowel psychologie als het boek ‘Find Your Balance Point’ , geschreven door Brian Tracy en Christina Stein, leg ik jullie uit hoe je je persoonlijke doelen juist opschrijft.

Continue reading