KlAAR VOOR HET SOCIAL MEDIA DIEET BOOTCAMP?☑️ Je telefoongebruik met 50% verminderen.
☑️ Je concentratieboog met 200% verhogen.
☑️ Je komt in dieper contact met je naasten.

 

De wijsheid van het enneagram, Spirituele ontwikkeling

Spirituele ontwikkeling is de weg die je begaat naar het kennen van de persoonlijkheid tot in het diepste punt. Waarna je jouw persoonlijkheid loslaat, opdat je alleen Essentie bent en zo ultieme vrijheid kunt genieten. Van ‘ik ben mijn persoonlijkheid’, naar ‘ik heb mijn persoonlijkheid’, naar ‘ik ben’. 

 

Continue reading


De kracht van positief denken

Dat stemmetje in je hoofd controleert je buitenwereld, wil je je buitenwereld controleren, moet je dat stemmetje akelig goed onder controle krijgen. Sterker nog, je bent je vaak niet eens bewust van dit stemmetje, terwijl het je wel fantastisch dwars kan zitten. Deze praktische post is gebaseerd op het boek ‘De kracht van positief denken’, geschreven door Dr. Norman Vincent Peale en in 1987 voor het eerst uitgebracht, het lijkt wel een tijdloos boek.  Continue reading

Find Your Balance Point

Je doelen opschrijven is één ding, ze op de juiste manier opschrijven is een tweede. ‘Rijk worden’, is een onmogelijk doel om veel verschillende redenen, zo kun je het noch eenduidig controleren, noch daadwerkelijk behalen. Gebaseerd op zowel psychologie als het boek ‘Find Your Balance Point’ , geschreven door Brian Tracy en Christina Stein, leg ik jullie uit hoe je je persoonlijke doelen juist opschrijft.

Continue reading