Persoonlijke missie, Find your Balance Point

‘Wat is jouw persoonlijke missie?’, maar weinig mensen hebben hier direct een helder antwoord op. Zonder een persoonlijke missie door het leven gaan is geleefd worden.

‘It’s not killed or be killed, it’s live or be lived’, jouw persoonlijke missie stelt je in staat om jouw leven te leiden zoals je wilt.

Alles wat je doet en voelt is in overeenstemming met jouw waarden, rollen en prioriteiten. Je doet dingen omdat je het wilt, niet omdat het moet.

Gebaseerd op het boek ‘Find Your Balance Point’, geschreven door Brian Tracy en Christina Stein, helpt dit artikel je eigen persoonlijke missie te bepalen.

Is een stap niet duidelijk, scroll dan naar beneden voor bijbehorende voorbeelden

Bepaal jouw persoonlijke missie

1. start met het einde voor ogen en schrijf dit uit.

2. Maak een top 3 met prioriteiten in je leven, schrijf dit op een A4’tje. Bijvoorbeeld: 1. Kinderen 2. Carrière 3. Sport

3. Schrijf minstens 3 activiteiten op die hier niks mee te maken hebben maar waar je wel tijd aan besteed. Stop met het doen van deze activiteiten. De vraag die je als vuistregel aan jezelf kunt stellen: ‘doe ik nu iets wat ik belangrijk vind?’.

4. Door stap 3 heb je tijd over die je kunt besteden aan je prioriteiten. Maak een planning voor deze week waar je 3 activiteiten met prioriteit doet, vink ze af op je A4’tje als je ze succesvol gedaan hebt.

5. Maak nu de verplaatsing van stappen nemen naar integriteit. Schrijf op een stuk papier dat je bij je kunt dragen 5 waardes, gerangschikt op volgens welke jij wilt leven en draag deze tenminste 3 dagen bij je. Bijvoorbeeld; oprecht, eerlijk, gedreven, zelfverzekerd en empathisch.

6. Schrijf 3 rollen op die je wilt verbeteren. Bijvoorbeeld; jouw rol als student, werknemer en beste vriend(in).

7. Vertel aan ten minste 1 persoon die hier belang bij heeft per rol over je plan en wat je eraan gaat doen. Bijvoorbeeld; vertel het (in dit geval) aan jouw professor, werkgever en beste vriend(in).

Wat is het ‘Balance Point’?

Handelen en leven vanuit jouw balance point, ook wel evenwichtspunt, betekent dat alles wat je doet en zegt in harmonie is met jouw waarden, rollen en prioriteiten.

Alles wat je doet, doe je omdat je het wilt. Je moet niet werken, je wilt werken. Je moet niet naar school, je wilt naar school. Sporten moet niet, je wilt sporten.

Dit gevoel van willen in plaats van moeten ontstaat doordat jij voor jezelf glashelder hebt wat je waarden, rollen en prioriteiten zijn.

Jij maakt de keuzes, niet iemand anders voor jou. Dat geeft een bevrijdend gevoel, en bovendien het gevoel dat jij de vormgever bent van jouw leven. Zoals het hoort.

Start met het einde voor ogen, voorbeeld

Je persoonlijke missie vormt jouw kompas, maar wat heb je daar aan als je niet weet waar je heen wilt? Stap in een auto zonder dat je weet waar je heen wilt en je zult doelloos rondjes rijden. Start daarom met het einde voor ogen.

De dood is het einde en om voldaan te kunnen leven confrontreren we ons eerst met de dood, een waardige dood. Maar stel je nu eens voor dat je op weerzinwekkende wijze de kans krijgt om als een geest na je dood een gesprek tussen jouw kleinzoon en dochter bij te mogen wonen.

Hoe was opa/oma?‘, vraagt jouw kleinzoon als eerste aan jouw dochter.

Liefdevol, succesvol en integer, daarnaast was hij/zij een geweldige vader/moeder. De mensen hielden van hem/haar en hadden veel respect voor wat hij/zij deed voor iedereen. Hij/zij zou het fantastisch hebben gevonden jou te ontmoeten’, antwoordt jouw dochter.

Dat klinkt als een mooi ‘einde’, niet waar? Zelfs na jouw dood kijken mensen nog naar jou op. Denk nu eens goed na hoe jouw (toekomstige) dochter zou antwoorden als je blijft leven zoals je dat nu doet.

Ik weet zeker dat je door dit te doen tot prachtige inzichten komt over wat echte prioriteiten zijn voor jou in het leven. Alhoewel het waarschijnlijk ook confronterend zal zijn.

Bepaal jouw prioriteiten, voorbeelden

Prioriteiten zijn tijdsverdrijven die het belangrijkst voor je zijn. Voorbeelden van prioriteiten zijn:

Kinderen, Vrienden, Geld,

Carrière, Reizen, Religie,

Thuis, Persoonlijke ontwikkeling, Familie,

Materiële dingen, Onderwijs, Gezondheid,

Sport, Sociale leven, Muziek,

Werk, Mode, Uiterlijk,

Milieu, Spiritualiteit, Filosofie,

Ouders, Fitness.

Je kunt ze allemaal hebben of slechts een aantal, er is geen juist antwoord het vormt de basis van jouw eigen balance point.

Start met prioriteiten die aansluiten bij jouw persoonlijke missie

Iedereen, jij ook, heeft de neiging om ‘alle deuren open te houden’. Deuren symboliseren hier aspecten in jouw leven waar je tijd aan besteedt. Het is ontzettend belangrijk dat je deuren leert sluiten.

Als jij namelijk te veel onbelangrijke deuren open hebt staan, heb jij minder tijd te besteden aan de deuren die er daadwerkelijk toedoen. Daarmee bedoel ik deuren zoals familie, vrienden, sport en ontspanning. Deze zullen hieronder lijden en dat geeft je het gevoel dat je nergens tijd voor hebt.

Stel je voor dat je top 3 bestaat uit Kinderen (1), Carrière (2) en Sport (3). Dat zijn jouw drie hoofddeuren.

Sluit de overbodige deuren en zet de minder belangrijke deuren niet wagenwijd open. Je zou in dit voorbeeld kunnen stoppen met je serie, je telefoongebruik inkorten en ervoor zorgen dat je niet meer met werk bezig bent als je thuis bent.

Zo maak je tijd vrij voor familie en sport.

Vind je je carrière toch echt belangrijker, zet deze dan op 1. Het gaat er tenslotte om dat jij in balans bent.

Dit is maar een oppervlakkig voorbeeld; je zult naar jezelf moeten kijken voor jouw antwoord.

Waarden persoonlijke missie voorbeeld

Waarden zijn de kwaliteiten en karaktereigenschappen die jij hebt of graag wilt ontwikkelen. Er bestaan er ontzettend veel en je kunt deze waarden vinden in onderstaand overzicht. Patrick Schriel heeft dit schema met voorbeelden van kernwaarden opgesteld.

Aandacht Gehoorzaamheid Ondernemend Trouw
Affectie Geleerdheid Ontdekken Uitdaging
Assertiviteit Gelijkwaardigheid Onthechting Uitmuntendheid
Authenticiteit Geloof Ontmoeten Veelzijdigheid
Autonomie Geluk Ontspanning Veerkracht
Avontuur Gemak Ontvouwen Veiligheid
Balans Genuanceerdheid Ontwikkeling Verantwoordelijkheid
Barmhartigheid Gevoeligheid Onvoorwaardelijk Verbeeldingskracht
Bekwaamheid Gezag Openheid Verbetering
Betrouwbaarheid Gezamenlijkheid Optimisme Verbinding
Bescheidenheid Gezondheid Ordelijkheid Verbondenheid
Bescherming Gratie Originaliteit Verdraagzaamheid
Betrokkenheid Groei Overgave Vergeving
Bevrijding Harmonie Overvloed Vernieuwing
Bewustzijn Heelheid Passie Vertrouwen
Bezieling Hulpvaardigheid Persoonlijke ontwikkeling Vindingrijkheid
Bloei Humor Pionieren Virtuositeit
Collegialiteit Inlevingsvermogen Plezier Vitaliteit
Communicatie Innerlijke vrede Prestigieus Volharding
Competitie Innovatief Puurheid Volmaaktheid
Continuïteit Inspiratie Rationaliteit Vrede
Creativiteit Integriteit Rechtvaardigheid Vreugde
Daadkracht Intimiteit Respect Vriendschap
Dankbaarheid Inzet Resultaat Vrijgevigheid
Degelijkheid Inzicht Rijkdom Vrijheid
Deskundigheid Kennis Rust Waardering
Deugdbaarheid Klantgerichtheid Samenwerken Waardevol
Dienstbaarheid Klantvriendelijkheid Samenzijn Waardevrij
Discipline Kunstzinnigheid Schenken Waardigheid
Doelgerichtheid Kwaliteit Schoonheid Waarheid
Duidelijkheid Leiderschap Simpelheid Wijsheid
Duurzaamheid Leraarschap Solidariteit Zekerheid
Eenheid Levenslust Souplesse Zelfbehoud
Eenvoudigheid Liefde Soevereiniteit Zelfkennis
Eerlijkheid Loyaliteit Speelsheid Zelfstandigheid
Effectiviteit Mededogen Spiritualiteit Zelfvertrouwen
Efficiëntie Meesterschap Spontaniteit Zingeving
Eigenheid Meeveren Stabiliteit Zorgvuldigheid
Energiek Mildheid Stilte Zorgzaamheid
Enthousiasme Moedig Tederheid Zuiverheid
Erkenning Mogelijkheden Tevredenheid
Essentie Mondigheid Toegankelijkheid
Fijnzinnigheid Muzikaliteit Toewijding
Flexibiliteit Nederigheid Tolerantie
Geborgenheid Nuchterheid Traditioneel
Geduld Onbaatzuchtigheid Transformatie
Geestkracht Onafhankelijkheid Troost

Rollen persoonlijke missie voorbeeld

In het leven hebben we allemaal verschillende rollen die we vervullen. Deze rollen staan zeker niet vast, in verschillende stages van je leven zal je verschillende rollen vervullen. Deze rollen kunnen elkaar in de weg staan dus is het noodzaak dat je goed weet welke rollen prioriteit hebben en welke niet.

Hier een aantal voorbeelden:

Kind, Vader, Moeder,

Broer, Zus, Werkgever,

Werknemer, Leider, Vriend(in),

Partner, Coach, Student,

Leraar, Buurtbewoner, Artiest,

Religieus volger, Opa, Oma.

Ook hier kun je er een aantal hebben of erg veel, zolang je maar in balans bent.

1 laatste dingetje

Vind jij dat de informatie in deze post waardevol is voor jou of iemand anders die jij kent? Bekijk dan hier het boek Find Your Balance Point’ geschreven door Brian Tracy en Christina Stein of je deel de post!