Privacy verklaring

Hey beste bezoeker, hieronder vindt je een nogal saaie en juridische privacy verklaring. Deze privacyverklaring is er om te voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als je zin hebt om de hele privacy verklaring door te lezen, ga je gang. Anders heb ik hieronder een samenvattende zin van wat ik doe met jouw persoonsgegevens.

 

In menselijke taal kan ik je vertellen dat ik wel persoonsgegevens verzamel met behulp van MailChimp en Google Analytics, maar dat ik daar niks anders mee doe dan (a) mailtjes versturen en (b) de bezoekersaantallen bijhouden.

 

Hier begint de “officiële” privacy verklaring.

Hetlevendeboek.nl hetlevendeboek.nl, gevestigd aan Gerard de Bondtstraat 20, 5017 GT, te Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

hetlevendeboek.nl

Gerard de Bondtstraat 20, 5017 GT, te Tilburg

+31614551924

Lex Krishnadath is de Functionaris Gegevensbescherming van hetlevendeboek.nl. Hij is te bereiken via lex@hetlevendeboek.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hetlevendeboek.nl verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres (geanonimiseerd)
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lex@hetlevendeboek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hhetlevendeboek.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Het bijhouden van persoonsgegevens om de website te verbeteren en bezoekersaantallen bij te houden.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Hetlevendeboek.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hetlevendeboek.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 

Google Analytics: Persoonsgegevens zoals het aantal bezoeken aan hetlevendeboek.nl worden bewaard met bewaartermijn van 26 maanden waarbij bij elke nieuwe activiteit van de gebruiker de bewaartermijn wordt gereset.

MailChimp: Persoonsgevens zoals voor- en achternaam worden bewaard totdat de gebruiker zich uitschrijft.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Hetlevendeboek.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hetlevendeboek.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Onder deze bedrijven vallen:

 

– Er wordt gebruik gemaakt van MailChimp om persoonsgegevens op te slaan zodat wij de nieuwsbrief kunnen verzenden

– Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om persoonsgegevens van bezoekers te verzamelen

 

Ter bescherming van jullie gegevens heb ik met zowel MailChimp als Google Analytics een verwerkersovereenkomst afgesloten.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hetlevendeboek.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technischewerking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wij gebruiken hiervoor Google Analytics en omdat wij hebben voldaan aan de eisen, (a) het hebben van een verwerkingsovereenkomst met Google, (b) geanonimiseerde IP-adressen, (c) gegevens delen met Google is uitgeschakeld, en (d) het voldoen aan de informatieplicht, mogen wij Google Analytics gebruiken zonder toestemming  van de bezoeker.

Ofwel, een vervelende cookie pop-up is niet nodig.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw profiel op MailChimp. Onderaan elke mail die je van mij krijgt staat een link naar jouw profiel.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door hetlevendeboek.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht opgegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar lex@hetlevendeboek.nl. Om ereker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Hetlevendeboek.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hetlevendeboek.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hetlevendeboek.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact op met onze klantenservice of via lex@hetlevendeboek.nl