Vanaf het moment dat hetlevendeboek.nl de lucht inging, zijn online doelen een groot onderdeel van de website én mijn leven geweest. Bijna twee jaar aan documentatie over opgestelde, geannuleerde, gefaalde en behaalde doelen is terug te vinden in mijn doelen. Eén van die doelen was deze website lanceren en onderhouden. Dit doel, en vele andere, hebben me veel gebracht én gekost.

 

Ik heb meer boeken gelezen dan ooit, meer seminars bijgewoond dan ooit, maar bovenal heb ik er meer aan gewerkt dan goed voor me was.

Daar komt een eind aan. Dit jaar (2019) heb ik besloten geen jaarlijkse doelen op te stellen.

Waarom? Zoals beschreven in ‘druk zijn is het nieuwe lui zijn‘, heeft het geen zin om hard aan dingen te werken die er niet toe doen. Nu wil ik niet impliceren dat het behalen van doelen er niet toe doet.

Wel wil ik zeggen dat er in mijn leven slechts een handjevol aspecten zijn die er echt toe doen, en door afwijkende doelen achterna te hollen neig ik deze veel belangrijkere levensaspecten te vergeten.

 

Over wat belangrijk is

In mijn ogen zijn er namelijk maar een paar dingen die echt belangrijk zijn.

 

Een romantische relatie

Een rijk sociaal leven

Een zingevende bezigheid (studie/werk)

Een gezond leven

 

Als deze 4 pijlers belangrijker zijn dan al het andere, dan is per definitie, elke activiteit die hier niet aan bijdraagt contra-productief. 

Ondanks dat er doelen waren die impliciet aan een aantal van deze pijlers bijdroegen, belemmerde de doelen in haar totaliteit mijn romantische relatie, sociale leven en uiteindelijk ook mijn gezondheid.

Zo luidde één van de doelen die bijdroeg aan ‘romantische relatie’, “Ik bel met veel plezier gemiddeld 3 keer een uur per week met mijn vriendin voor 31 januari 2018”.

Dat is niet per se een slecht doel, sterker nog, het heeft onze relatie toen erg goed gedaan. De vraag is alleen, is het wel nodig om hier zo expliciet een doel voor op te stellen?

Ik denk het niet. Het is meer dan logisch dat zij en ik ernaar streven om onze relatie te onderhouden en verder te ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor de andere pijlers.

 

Over hoe daar te komen

Ik streef naar een balans binnen deze 4 pijlers, maar limiteer me niet alleen tot deze 4. Specifieker geformuleerd:

 

Ten eerste, streef ik naar het verder ontwikkelen en onderhouden van mijn romantische relatie met Margot.

Daarnaast streef ik naar het ontwikkelen en onderhouden van een rijk sociaal leven door het grootste gedeelte van mijn vrije tijd te besteden aan het samen zijn met vrienden, familie en Margot.

Ook streef ik ernaar bezig te zijn met een zingevende studie en hier energie uit te halen.

Als laatste, streef ik ernaar gezond en fit te zijn door met regelmaat (gemiddeld 3 keer per week) te sporten en enigszins gezond te eten.

 

De streven hierboven zijn tevens mijn normen en mocht mijn huidige gedrag hier van afwijken, dan zal ik een tijdelijk doel opstellen om die norm te benaderen.

In essentie stel je een doel op als de realiteit afwijkt van de zelfopgelegde norm en het huidige gedrag en gewoontes het gat tussen die realiteit en die zelfopgelegde norm niet overbrugt. 

Dit hoeft echter geen jaardoel te zijn, een wekelijks doel (zie Trello bord) zou voldoende moeten zijn om weer back on track te komen. Mocht dat ook niet lukken, dan is een doel in de vorm van een project de oplossing.

Voorbeelden van eerdere (zij het grotere) projecten zijn; Frans in 3 maanden, Social Media Dieet, en 52 boeken in één jaar, allen terug te vinden in mijn projecten.

Ik heb ondervonden dat ik voor langere periode gewoontes overhoud aan deze projecten, zij het in afgezwakte vorm. Dat is, ik lees niet 52 boeken per jaar, maar nog wel zo’n 12 vanwege gewoonte.

In essentie streef ik ernaar om gewoontes te onderhouden en te ontwikkelen om een balans te behouden in de 4 eerder genoemde pijlers.

 

Gewoontes die ik in 2019 wil behouden/ontwikkelen

Ik zal een aantal gewoontes uit 2018 willen blijven houden, en een aantal nieuwe ontwikkelen. In realiteit heb ik meerdere gewoontes, maar die zijn zo vanzelf sprekend dat ik ze niet ga uitschrijven.

Deze 3 vind ik momenteel erg belangrijk en willen nog weleens schommelen.

 

Ik lees op wekelijkse basis non-fictie en/of autobiografische en/of luister naar audioboeken. Dit vertaalt zich naar zo’n 12 boeken op jaarbasis.

Ik heb (gemiddeld) een screentime van onder de 2 uur en minder dan 50 ontgrendelingen op mijn telefoon.

Ik sport zo’n 3 keer per week om gezond en fit te blijven.

 

Dit zijn slechts 3 gewoontes die ik gemakkelijk kan onthouden en evalueren. Merk trouwens op dat 2 van de 3 gewoontes (de eerste 2) een resultaat zijn van eerdere projecten die ik heb uitgevoerd.

 

Enkele belangrijke gedachtegangen

Hoe zorg ik ervoor dat ik ook aan de lange termijn blijf werken zonder lange termijn doelen? Dat is een terechte vraag die een goed onderbouwd antwoord verdiend. Echter heb ik die niet.

Ik denk dat ik, ook al niet uitgeschreven en/of online gepubliceerd, alsnog lange termijn doelen heb. Deze zijn echter vertaald naar gedachtes en mentale representaties van de toekomst die ik op dagelijkse basis sterk ervaar.

Zo zie ik het als mijn missie om besluitvorming op micro- en macro niveau binnen sleutelorganisaties te optimaliseren door te anticiperen op rationele gebondenheid. Alhoewel ik hier op een dagelijkse basis aan denk, geloof ik ook dat dit zo vaag is dat het onmogelijk is hier een SMART doel aan te koppelen.

Sterker nog, ik denk dat SMART doelen deze visie/missie ondermijnen omdat het haar aan banden legt. Doelen staan vast, maar een missie kan veranderen.

 

Deze nieuwe aanpak is in feite een test, tot nu toe heb ik het elk jaar iets anders gedaan. 2019 zal voornamelijk om de 4 pijlers en gewoontes gaan. Hieronder kun je zien hoe het zich heeft ontwikkeld over de jaren.

 

Jaar Jaarlijkse doelen Maandelijkse doelen Wekelijkse doelen Gewoontes 4 pijlers
2017
2018
2019

 

Bedankt voor het lezen, wees niet bang om je gedachtes te delen in de comments hieronder.

– Lex.